martes, mayo 29, 2007

sentiments
por al no saber com començar


timidesa al tocar el fang


desestres al copejar-lo


dubtes de procediment


alegria al veure la forma acabada


interes per continuar


desesperació al no veure-ho mai acabat


nervis perque no ho aconsegueixo...


t'envaeixen tants sentiments diferents durant tot el procés que crec que no els podria enumerar pas tots.

però realment és una experiència gratificant.

No hay comentarios: