jueves, mayo 31, 2007

Arte Povera

Des del meu punt de vista, no és d'extranyar que l'Arte Povera surgís després de la segona Guerra mundial; quin sentiment podien expressar els artistes (poetes, literats, escultors, o dibuixants) més que la tristesa de la pobresa, l'atrocitat i la misèria de la guerra a través de sacs reciclats, hormigó, cartells publicitaris deixats al carrer? és clar, i tot això, marcat pel dolor de l'artista amb les seves mans, plasmant aquesta sensació d'absoluta decepció, tristesa i impotència. "Res és casual". Per altra banda, el fet de que Alberto BURRI, de professió fos llicenciat en medicina, i no del camp de les arts, per mi és com l'expressió incipient, una espurna d'aquesta nova figura d'artista del segle XXI, posmodern i actual, que interactua i es nudreix d'altres disciplines ara com la sociologia i la plítica per donar pas a noves formes artístiques... Alberto BURRI expressa i resalta la bellesa dels materials "reciclats". És equiperable en la intenció de DUCHAMP, peró en lloc de descontextualitzar l'objecte fins al punt de convertir-ho en matèria pròpia, en ésser únic, l'Arte Povera, FONTANNA, ROTELLA i més tard PENONE o BOETTI converteixen el suport de l'expressió en l'expressió mateixa, és a dir, el marc és el propi contingut; un contingut bellíssim i ple d'història!

No hay comentarios: