lunes, mayo 28, 2007Mitjançant la llum percebem l'espai contextual, en tant que lloc i temps, que ens envolta i ens conté. Una de les representacions identitàries que ens fem de nosaltres mateixes, ho vulguem o no, es basa en l'aspecte; així com de l'espai que ens rodeja. El paisatge però, requereix una contemplació; d'aquest lleu moment d'observació, en podem treure tantes interpretacions com persones i moments podem abarcar. S'ha de dir que aquest megalític complex escultòric al que pertanyem, tocat o no per la civilització, troba la seva màxima experiència en la vivència in situ; ofegats per la llum del moment accentuem les nostres capacitats observadores (com a lectors) i creadores (com a interpretadors).

No hay comentarios: