jueves, junio 12, 2008

La creació


Que és crear?És només competència dels artistes?
Els que crean el món que ens rodeja no son científics, enginyers, artesans?
Els artistes no som creadors, sino transformadors de la matèria, individus formats per a tenir una sensibilitat especial per a observar el món que ha vingut donat per altres, i per representarlo, amb la finalitat de veure'l desde un altre punt de vista.

Trobo que el que diferencia l'artista d'altres profesionals és que els segons produeixen un benefici directe i tangible a la societat, en canvi, l'artista
és una mena de bateria de la societat, li afegeix aquest punt creatiu i somiador que és innat a l'home i necessari per l'estrucura i l'ordre social, paradòjicament.

Cada artista té la seva propia veu, objectius i mitjans diferents per a mostrar-la al públic.
L'art no ens salvará la vida, ni ens donarà un lloc on dormir aixoplugats de la pluja.
L'unic que ens pot aportar l'art és una reflexió, una sensació, per al públic i l'artista mateix.

1 comentario:

Lara Montenegro dijo...

m'ha agradat molt la teva reflexio, i mira, volia que ho sabessis!