jueves, junio 12, 2008

Conferència ERASMUS

La conferència realitzada per l'artista-professora bulgara Dessislava Mincheva va estar orientada a fer-refer el camí de la seva biografia en relació a la seva trajectòria pictòrica, sense desvincular-ho del context històrico-social del seu país.
La xerrada es va iniciar amb unes breus paraules sobre qui era ella i com havia arribat a l'art i la docència, per començar a establir paral·lelismes entre la seva evolució artística i les circunstàncies socials del Bulgaria. Tot el recorregut va ser fet amb una visió crítica i política respecte a l'art generat en època totalitarista, tot reconeixent que va haver producció interessant i extensa.
Mentre explica el seu procés bio-històrico-artístico-gràfic, va innundant la sala de conceptes sobre l'art i l'intenció d'aquest. Arriba, a mitad de la seva exposició oral, a afirmar la llibertat absoluta del creador, a la permanència del vells temes revisats amb nous ulls (importància del procès, la visió i la interpretació, respecte al motiu) i sobre tot, a la prevalència dels valors personals com a irrenunciables i absoluts i al caràcter insobordinat d'ella com artista.
La seva conferència finalitza parlant de la seva trajectòria com a professora. Ens fa un paral·lelisme entre la figura del sacerdot i la del docent. Ambdues persones fonamenten la seva activitat en la fe, creuen en algú. El docent en la possibilitat de fer quelcom pels demés, fer crèixer l'esperit de l'altri, provocar felicitat i treballar amb matèria humana única. El sacerdot, trscendeix en la seva creença, i la projecta en una immaterialitat que pren qualsevol forma o valor.
Per finalitzar, sols afegir que va ser interessant veure de prop com tasca docent i artística es poden barrejar sense fer-se mal.

No hay comentarios: