domingo, mayo 17, 2009

Projecte escultura -llibre.La meva
primera idea era fer dues cadires, una taula i una làmpara de paper. Finalment em vaig decidir a fer només una cadira-butaca, tota de paper . Per tenir una referència, parteixo d'una foto d'una butaca, d'on vaig extraient les mides per poderla fer a escala real.

Per poder construir-la, trec les pàgindes del llibre i les uneixo. Després, hi dibuixo el desplegament de les peces. Les dos peces de la foto son les potes, la de davant i la trasera, respectivament. Les altres parts de la butaca son diferents peces, però el mateix procediment.

Adrian Galindo

No hay comentarios: