viernes, mayo 15, 2009

Marc Tanguy, “Mi punto de vista sobre la pintura contemporània”:

Marc Tanguy, pintor i professor de l'escola d'art francesa ArtDecó. Ens situa en un moment en el que la imatge té gran importància, actualment, rebem milions d'imatges per molts mitjans diferents, imatges que processem de manera ràpida i superficial. Tot i així, la pintura continua amb vida i amb un paper prou important.

Tanguy, comença plantejant diferents conflictes o be qüestions que podem trobar en gairebé qualsevol pintura contemporània, i ens les exemplifica amb imatges i obres de diferents autors, des de Gerard Richter fins a esbossos de Rembrandt. Conflictes que poden ser des de la pèrdua de l'artista com a individu autònom i solitari a passar en un univers col·lectiu pràcticament basat en la interrelació, fins a trobar quins són els límits de la matèria, per poder jugar i treballar amb ells, posar aquestes limitacions del costat de l'artista.

Un dels punts forts i conflictius del seu discurs és que per Tanguy no hi ha una frontera entre la figuració i l'abstracció, per ell les dues són idees o sentiments, que l'artista en capaç de materialitzar, ja sigui mitjançant formes i colors coneguts (entendrem que és la figuració) i per altre banda també es pot materialitzar amb un deixar fluir l'ànima de manera que poden aparèixer noves formes, textures...que no ens siguin familiars (abstracció). Tot i que Tanguy si que defineix millor l'abstracció i ens diu que la pintura abstracta és únicament sentiment o idea mental, tot i així no ens marca la frontera, de fet, ens diu que tot la pintura és figurativa, que la pintura és una cosa que duem dins e l cap i no un objecte material.

També ens diu que la bona pintura és aquella que transmet un sentiment o emoció, de manera que participa directament de la interrelació, i també cal dir que no hi ha un criteri unitari o vàlid. Una altre afirmació de Tanguy que he trobat de gran interès és que ens diu que no es pot separar la pintura o l'obra de l'entorn on s'ha dut a terme. Crec que és una dada molt important a tenir en compte ja que l'entorn, l'estat d'ànim... afecta directament al resultat final i per tant afecta també les possibles lectures o sentiments que pugui evocar l'obra.

Finalment, Tanguy mostra part de la seva obra, explicant la metodologia duta a terme (Tanguy, sol treballar amb fotografies, fins-hi tot amb imatges fetes amb webcams i les distorsions que comporten. Es tracta d'un treball molt pictòric, en certa manera sembla un terme intermig entre figuració i abstracció, amb direcció cap a aquesta darrera.

Per acabar, felicitar i agrair a Mac Tanguy per aquesta conferència.


Pau Valls Rodríguez.

Escultura 2 T2

No hay comentarios: