domingo, mayo 24, 2009

Conferència perMARC TANGUY


Actualment estem invaits per imatges continuament , com pot ser que la pintura encara sobrevisqui? Per què la necesitem. Tots els mitjans de comunicació actuals fan que la pintura vagi lligada de la mà de les altres tecnologies.

Els mitjans audiovisuals però ofereixen una altre gama de tretext per reinterpretar la pintura molt ampliat i variat.

En l’art contemporani és  vàlid qualsevol tipus de pintura, material o suport fins i tot la temàtica que agafa tot el ventall de la universatilitat de una manera molt contemporanea

Les obres segueixen punts de vista dels autors per exemple, l’autobiografia, la fantasia surrealista basat en una teoria literària, fotogràfic, cerebral i transparent cada individu que crea té una metodología pròpia. (Garouste, Bonnard,)

L’exemple de Peter Doig que s’informa de documents per basar el seu mon imaginàri i alhora biogràfic.

Les formes denoten adaptació entre elles mateixes,postren la qualitat de comunicació ens evoca a la ecologia, una temàtica molt utilitzada.

Profunditzar amb el que veiem, la instalació de la mirada.

La relació que s’estableix entre la matèria i el contingut és única i intransferible i d’aquí que l’espectador absorveixi la qualitat visual i crei una emoció, opinió i sensació.


Alba Ricart Hernandez

No hay comentarios: