jueves, mayo 14, 2009

Conferència de Marc Tanguy+foto d'artista


Obra de Zao Wou Ki


Article sobre Marc Tanguy

Marc Tanguy: És un personatge el qual és possible identificar-lo com a visionari de lo quotidià, té una tècnica sorprenent a l’hora d’analitzar la realitat que es desplega al voltant de la percepció visual comuna, i de tal forma, comuna, és la realitat representada en les seves obres.
En la seva manera de percebre la realitat, si pot veure la independitzada visió d’un home singular en un univers comú on, la interacció dels elements cobra una importància vital sempre, des de una perspectiva universal pel que fa a la temàtica.
La seva concepció de l’art és, la de la pintura que arriba a transmetre el sentiment del que allà hi ha representat, per tant va més enllà de la pintura estèril que tant sols descriu físicament els elements.
El seu treball creatiu gira al voltant de la tècnica fotogràfica en certs aspectes, a més el món d’imatges que ell dona a conèixer és de contingut molt actual, amb els aspectes positius que et dona la tècnica i la part més descontrolada o elements catalogats com erronis dins el món de la fotografia i que són inevitablement presents dins la nostre concepció del procés de pressa d’imatges. De fet un element a valorar dins la obra i concepció pictòrica de Tanguy és la facultat per aprofitar, múltiples vegades, el contingut d’una fotografia.
Pel que fa a la matèria que utilitza per elaborar les seves obres, se’n pot recalcar la seva tenacitat per portar-la fins el límit per tal de trobar formes expressives noves,que resultin profitoses per la seu treball. Tot i que admet que s’ha de reconèixer fins on es pot arribar a exprimir-se una matèria, diu que no han de suposar un problema sinó que han de jugar un paper a favor de qui la manipula.
En els resultats finals s’hi pot veure una clara disposició de fitback amb l’espectador, un dialeg que prové desde la llibertat amb què s’ha fet l’obra, per tant, conecta a l’espectador amb l’artista a través d’un vicle pictóric, que va més enllà de la mera observació de l’obra, un diàleg amb la matèria.Pau Gomà
Escultura II

No hay comentarios: