viernes, mayo 15, 2009

Articulo


Conferencia de Marc Tanguy

El professor de pintura de l’ENSAD, Marc Tanguy, va fer una conferencia on exposava el seu punt de vista sobre el món de la pintura en l’actualitat, sobre la seva obra i el procés de creació emprat.

La pintura és la via per expressar sentiments, tant de l’objecte pintat com del qui l’interpreta; es un gènere adaptable a tot tipus d’imatge, material i suport, com la fotografia, vídeo, etc. Per això necessita aquests nous mitjans per innovar-se, però a l’hora en prescindeix, ja que per la seva antiguitat i acumulació d’experiències, per diferents autors, s’ho pot permetre. La pintura s’adapta però pot mantenir aspectes més arcaics o tradicionals d’aquesta.

Però sobretot per marc la pintura és una eina per manifestar la relació entre un individu i el seu entorn i la matèria que el forma, com a camí per poder expressar aquest lligam invisible però perceptible.
També va comentar la situació social de l’artista actual dins de la societat, com ha canviat el seu paper individualista per formar part d’un món cada cop més col·lectiu i dinàmic, on cada cop la gent esta més comunicada i l’intercanvi d’informació és més distant i ràpid.

En Marc va finalitzar la seva conferencia dient que lo essencial es troba en la poesia i els actes més irracionals, ja que la racionalitat molt sovint ens fa dubtar tornant la gent indecisa i poc espontanea.

No hay comentarios: