viernes, mayo 29, 2009

Marc Tanguy


Per Marc Tanguy, professor de l'escola Art Decó de París, tota la pintura es figurativa inclòs la pinzellada més abstracta, no deixa de ser un mirall del nostre interior. Per a un pintor de qualsevol disciplina, la incertesa pot esdevenir decisiva ja que realment, el fons d'aquest sentiment ja ho és de figuratiu.

Els treballs fets des d'una perspectiva lògica o científica no seran mai una obra ben feta, en canvi, els projectes desenvolupats a través del sentiment, seran, si més no, interessants.
Avui dia, la pintura es influenciada i bombardejada constantment per imatges provinents de tots els mitjans de comunicació, però la pintura segueix el seu camí. Precisa d'ells i també se’n oposa , aquesta ambivalència permet a molts pintors nodrir-se dels recursos visuals dels Media, mentre a la vegada hi defequen sobre ells.

L'art Contemporani és interacció, ecologia i qualitat de comunicació amb les formes.

Marc Tanguy treballa sobretot a partit d'imatges preses amb Webcam que li permet oferir una visió ràpida i simplificada de les imatges, jugant amb els límits i excessos de la matèria.
Per Tanguy, cadascú de nosaltres es relaciona d'una manera o d'una altra amb la matèria això ens ha de permetre expressar-nos amb llibertat i ens hem de deixar portar pel nostre costat irracional. La poesia és, doncs, el llenguatge de l’ànima.

No hay comentarios: