miércoles, abril 11, 2007
El fang una matèria essencial; el fang una forma essencial, l'essència de la creació de l'home, el fang l'essència de la vida, el fang l'essència de l'escultura.

No hay comentarios: