domingo, marzo 02, 2008


El fang va agafant forma a mesura que s'intenta entendre la figura, la postura, l'equilibri, el moviment...
El gest, intentar forçar-lo, focalitzar l'atenció allà on es crea tensió. És el punt d'inici que explicarà cap on anirà el demès (i una gran pista per veure que va malament).
El resultat però no enganya, encare falta un abisme per comprendre.

No hay comentarios: