martes, marzo 03, 2009

medalla futurista

aquestes són les peces de l'artefacte un cop cuites a 1250ºC,
estan fetes amb gres blanc i tenyides amb colorant negre

d'una banda, veiem el cos de la peça i de l'altra, la tapa lateral

el pas següent serà l'ensamblatge dels dos eixos metàl·lics que permetran fer rodar la cinta interior, només visible a la finestra del cos de l'home i, alhora, la subjecció de les dues parts ceràmiques

la idea d'artefacte amb peces mòbils ha evolucionat cap a una altra banda:


vull fer passar una cinta de roba o de paper resistent per l'interior de la peça, de manera que les imatges que portarà impreses es podran veure per una obertura lateral amb forma humana

el mecanisme constarà de dos eixos que tindran cadascú agafat un extrem de la cinta impresa, així fent rodar un o l'altre anirem veient el buit de la figura humana ple de símbols i imatges

en tots els esbossos que he anat treballant per a la medalla futurista sempre em ronda la idea de mecanitzar l'ésser humà, en aquesta peça podrem veure per aquesta "finestra" humana imatges d'homes d'estil semblant al que van fer els futuristes i de signes i números propis de les màquines

****************************************************************************************

No hay comentarios: